103. výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika

Mesto Šurany si pripomenulo 103. výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika, významnej osobnosti nášho národa, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného Česko-slovenského štátu. Tohto podujatia sa zúčastnili základné a stredné školy v Šuranoch ako i široká verejnosť.  Zástupca primátora mesta Ing. František Tamašovič spolu s Ing. Evou Augustínovou, prednostkou MsÚ, Mgr. Alžbetou Klimentovou, vedúcou odd. školstva kultúry soc. vecí a zdravotníctva MsÚ, ako i  poslankyňou mestského zastupiteľstva Ing. Mgr. Alžbetou Danielovou položili na znak vďaky a úcty veniec k soche M.R. Štefánika, ktorého autorom je  akademický sochár Jozef Pospíšil .  RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS vo svojom príhovore priblížil život a zásluhy tohto slovenského velikána.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie