On-line stretnutie v šurianskej knižnici

            Pandemické obmedzenia nedovoľujú návštevy v knižniciach a používatelia nemôžu  prísť na žiadne kolektívne podujatie. Preto sa niektoré aktivity presunuli do on-line priestoru. Jednou z nich pripravili pre druhákov zo ZŠ Trávnica  pracovníčky šurianskej knižnice. Stretnutie  bolo venované ľudovej rozprávke a osobnostiam, ktoré sa zaoberali jej zbieraním a upravovaním – Pavlovi Dobšinskému a Božene Němcovej.  V posledný deň mesiaca marca, ktorý je Mesiacom knihy, sa trávnické deti zoznámili nielen s rozprávkou Pambodaj šťastia, lavička, ale aj s ľudovým krojom z Požitavia, vysvetlili si niektoré archaické slová a hádali predmety dennej potreby používané v minulosti. Stretnutie bolo príjemným spestrením dištančného vyučovania a tiež možnosťou knihovníčok stretnúť sa so svojimi  čitateľmi.

JK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie