Objednávky

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 ozvučenie podujatí MsKS a prenájom techniky 02/01/2019
9 Kancelárska zostava Johan 02/01/2019
10 Propagačné práce – plagáty, diplomy, vstupenky 01/02/2019
11 Revízia elektrickej inštalácie v KZ N. Hrádok 01/02/2019
12 Revízia s servis plynových kotlov v SH Šurany 17/02/2019
13 Ročný servis a revízia kotlov v MsK M. Matunáka Šurany 17/02/2019
14 Odborná prehliadka a servis elektrického výťahu v SH Šurany 11/03/2019
15 preprava výstavy v Synagóge Šurany 11/03/2019
16 Revízia elektro.inštalácie v budove MsK M. Matunáka Šurany 11/03/2019
17 Servis a revízia plynového kotla v Synagóge Šurany 11/03/2019
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2018 31/12/2018
Popis Dátum
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2017 31/12/2017
Popis Dátum
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2016 31/12/2016
Popis Dátum
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2015 31/12/2015
Popis Dátum
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2014 31/12/2014
Popis Dátum

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2013 31/12/2013
Popis Dátum

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2012 31/12/2012
Popis Dátum

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
7 MsKs objednávky 2011 31/12/2011
Popis Dátum