Šurianska knižnica v čase koronavírusu

Pandémia koronavírusu zasiahla do  našich životov a zmenila celé naše fungovanie. Podstatne zasiahla aj do fungovania knižníc, múzeí, galérií, ktoré sú pre verejnosť zatvorené. Nariadenie platí, zatiaľ, do odvolania.

Do šurianskej knižnice čitatelia nemôžu prísť, ale život v nej sa nezastavil. Pracovníčky pracujú v obmedzenom režime, spracovávajú nové a darované knihy, pokračujú v elektronickom spracovávaní knižničného fondu, hlásia v mestskom  rozhlase, dokončujú zariaďovanie detského oddelenia a vybavujú ekonomickú agendu. Je im ľúto, že je knižnica tak dlho zatvorená a nemôžu  poskytovať služby čitateľom. Čitatelia  nemusia  mať starosť  o dĺžku výpožičnej doby, upomienky nateraz knižnica posielať nebude.

Informácie  o možnosti návštevy knižnice a iných zmenách  budú  čitateľom poskytované prostredníctvom  všetkých komunikačný kanálov.

JK

  

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie